Thành viên

Aitiim là tech startup đi tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ mang tính đột phá (disruptive technology).

Le Anh Hoang

Ts. Lê Anh Hoàng

Founder & CEO

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc điều hành doanh nghiệp công nghệ thông tin. Leader quốc tế trong lĩnh vực AI & thiết kế nhận thức.

Le Anh Linh

Ths. Lê Anh Linh

Chief Financial Officer

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và xây dựng sản phẩm thương hiệu quốc tế.
 


Võ S. Tùng

Sale Manager

Chuyên gia nghiên cứu thị trường và marketing. Nguyên quản lý bán hàng của siêu thị hàng đầu VN.

Lê Đức Bảo

Data Scientist

Chuyên gia tài chính và phân tích dữ liệu, nhiều năm công tác tại Singapore.
 

Nguyễn Thị Hà

Accountant

Chuyên gia kế toán, nhiều năm công tác tại các công ty hàng đầu VN.