Giới thiệu

Aitiim: Bring the power of AI to your business

Aitiim là công ty công nghệ về trí tuệ nhân tạo đa quốc gia với mục đích xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo toàn diện bằng cách hợp nhất 5 khía cạnh cơ bản của "cognitive science": triết học, tâm lý học, ngôn ngữ học, thần kinh học và trí tuệ nhân tạo.

cognitve science

Aitiim được thành lập bởi ahle tại Lyon, Pháp năm 2018 và tại Hanoi, VN năm 2019. Aitiim ko theo đuổi human-like AI như một số đồng nghiệp trên thế giới mà tập trung vào việc giải quyết các vđề xã hội liên quan đến trí tuệ nhóm (collective intelligence) dựa trên công nghệ đột phá của công ty.

Aitiim là ngôi nhà cho những bộ não thông minh với mục đích lớn làm tăng cường trí tuệ con người với AI.

Như là tổ chức sáng tạo ra AI, chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ thông qua nỗ lực tập thể.

Aitiim còn tên gọi ko chính thức là "sự lan tỏa của trí tuệ á châu" hay "chúng ta có thể".